Voľné živnosti

Pri podnikaní v gastro segmente máte na výber tri druhy živností. Voľnú, remeselnú a viazanú. Nasledujúce riadky budú o voľnej živnosti. Na jej získanie stačí splniť toto:

  • vek 18 rokov
  • bezúhonnosť a byť spôsobilý na právne úkony. 

Čo je to voľná živnosť?

Pri výbere voľnej živnosti ide hlavne o predmet podnikania, ktorý je pre váš biznis v gastro segmente určujúci. Čo to znamená? Predmet podnikania má priamo súvisieť s vašou podnikateľskou činnosťou, v tej vašej konkrétnej prevádzke. 

Aké sú výhody voľnej živnosti? 

Okrem toho, že stačí splniť iba pár podmienok, nespornou výhodou tejto živnosti je i fakt, že platí zásada slobodného rozhodovania sa o voľbe podnikateľskej činnosti. 

Jednoducho povedané, že každý podnikateľ si môže zvoliť ľubovoľný názov predmetu podnikania pre voľnú živnosť. Pozor však treba dať ale na to, aby bol tento názov definovaný zrozumiteľne a jasne. Prečo? Lebo posúdenie rozsahu živnostenského oprávnenia vyplýva z obsahu živnosti. A práve obsah živnosti plynie zas z označenia predmetu podnikania. 

Príklady voľnej živnosti.

Medzi najčastejšie príklady predmetu podnikania sú: 

  • Administratívne služby.
  • Reklamné a marketingové služby.
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /teda maloobochod/, alebo iným prevádzkovateľom živností /teda veľkoobchod/.
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb či výroby/../

A to samozrejme zďaleka nie je všetko. Tých predmetov podnikania voľnej živnosti je oveľa viac.  Aby ste sa v tom nestratili, je tu malá pomôcka. Rezort vnútra a odbor živnostenského podnikania boli nápomocné a pripravili pomoc. Spoločne vypracovali zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšiu charakteristiku.  A tento zoznam nájdete tu.

Ako vybaviť voľnú živnosť 

Vybaviť si túto živnosť môžete elektronicky, alebo osobne na živnostenskom úrade. Začať podnikať môžete až potom, ako si splníte ohlasovaciu povinnosť. Na Daňovom a Živnostenskom úrade, ďalej v obci, resp. mestskej časti, kde je sídlo vašej prevádzky. Ohlásiť svoju živnosť bude treba aj v Štátnej a Regionálnej potravinovej veterinárnej správe a nezabudnite ani na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Príloha k živnosti.

Tieto úrady bude prioritne zaujímať príloha k ohláseniu živnostiTú tvorí doklad, ktorým preukážete oprávnenie užívať nehnuteľnosť. Ak ju vlastníte tak je to list vlastníctva. Ak ide o prenájom je týmto dokladom zas nájomná zmluva.

Osobné vs elektronické vybavenie živnosti.

Oba spôsoby máte k dispozícií pri vybavení voľnej živnosti. Je na vás, ktorú možnosť si zvolíte. 

Elektronický spôsob vybavenia voľnej živnosti.

Ak a rozhodnete pre elektronickú formu, k dispozícií je vám web www.slovensko.sk. Ako fyzická osoba k tomu budete potrebovať aktivovaný elektronický občiansky preukaz. Samozrejmosťou je aktuálny podpisový certifikát.  Mali by ste tiež mať aj čítačku čipových kariet /na eID kariet/.Okrem toho by ste mali mať stiahnutú aj aplikáciu na prihlasovanie. /eID klient/ . Budete tiež potrebovať aj balík aplikácii pre kvalifikovaný elektronický podpis. (tzv. D.Suite/eIDAS) – tieto nájdete na portáli www.slovensko.sk. 

Ďalej od vás budú potrebovať aj rôzne prílohy a vyplnenie formulára. Všetko to nájdete podrobne vysvetlené a názorne ukázané na webe slovensko.sk, krok za krokom a veľmi jasne. 

Osobný spôsob ohlásenia voľnej živnosti.

Ohlásenie živnosti osobne je potrebné vykonať na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Ide o Jednotné kontaktné miesto. 

Treba vyplniť formulár.

Formulár je možné stiahnuť na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, alebo je možné vyplniť formulár až na okresnom úrade, kde vám s tým pomôže pracovníčka odboru živnostenského podnikania (Jednotného kontaktného miesta).

Vyplniť bude treba toto: titul, meno, priezvisko,

  • rodné číslo, rodné priezvisko,
  • pohlavie, miesto narodenia,
  • štátnu príslušnosť,
  • bydlisko podnikateľa.

Ďalej vo formulári uvedie dodatok obchodného mena a miesto podnikania.

Koľko to bude stáť?

Za každú voľnú živnosť (predmet podnikania) uvedenú v ohlásení živnosti sa platí správny poplatok vo výške 5 eur. V prípade elektronického ohlásenia živnosti sa za voľné živnosti neplatí žiaden správny poplatok.

Ako uhradiť poplatok? 

Správne poplatky je možné platiť elektronickým kolkom, poštovým poukazom alebo bezhotovostne – prevodom z účtu.

Kedy môžete začať s prevádzkovaním živnosti? 

Hneď po tom, čo si splníte ohlasovaciu povinnosť. Pri elektronickom ohlásení živnosti odporúčame skontrolovať na stránke www.zrsr.sk, či už je vaša živnosť zapísaná.