Remeselná živnosť

Voľná živnosť

Viazaná živnosť

Postup, ako si založiť živnosť v niekoľkých krokoch

Infografika: 6 krokov na založenie živnosti

Ako na živnosť ?

Na začiatok treba vedieť pár vecí. Živnosť je podnikateľská činnosť, ktorej cieľom je samozrejme zisk. A čo živnosť v gastro sektore? Ide teda o to v čom chcete podnikať, teda o predmet podnikania, súvisí s činnosťou, ktorú vy ako podnikateľ budete robiť vo svojej prevádzke. 

Pred založením živnosti potrebujete vedieť aj toto:

  • aké bude vaše obchodné meno,
  • kde budete podnikať a tiež aké budú vaše predmety podnikania.

Keď máte v tomto jasno. Na rade je samotné vybavenie živnosti. V gastro priemysle sú tri druhy živnosti. Remeselná, voľná a viazaná.

Na čo sa pripraviť pri zakladaní živnosti?

Na to, aby ste si raz mohli otvoriť svoju prevádzku potrebujete najskôr zvládnuť všetky potrebné administratívne tortúry s vybavením a nahlásením živnosti. Pohoda. Ťahák máte práve v rukáve. Všetko podstatné nájdete v tomto článku. Prakticky a jednoducho. Krok za krokom.

Ako vybaviť živnosť

Dvojaký spôsob máte k dispozícií. Buď osobne alebo elektronicky. Časová a finančná úspora je zrejmá pri druhej možnosti. Ale zas niet nad osobný kontakt. Pre čo sa rozhodnete je v konečnom dôsledku na vás. Nižšie nájdete všetky postupné kroky pri oboch typoch, ktoré vám výrazne uľahčia rozhodovanie. 

Osobné ohlásenie živnosti v piatich krokoch 

1, Vaše prvé kroky povedú najskôr na Okresný úrad, konkrétne na odbor živnostenského podnikania. Je to Jednotné kontaktné miesto, /ďalej JKM./ Dva detaily. Ak ste Fyzická osoba /FO/, mali by ste navštíviť také JKM, ktoré prislúcha k miestu vášho bydliska. Vybaviť si to musíte osobne. Pre právnické osoby /PO/ je rozhodujúce sídlo spoločnosti a podľa toto si dohľadať príslušné JKM na vybavenie živnosti. Vybavenie živnosti v prípade právnických osôb je v kompetencii štatutárneho orgánu. Urobí tak na základe vami vydaného splnomocnenia. 

2, Teraz treba vyplniť formulár. Buď pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu

Zaujímavosťou je, že okrem identifikačných údajov, uvádzate vo formulári aj svoju zdravotnú poisťovňu. Jednou ranou si tak splníte aj povinnosť oznámiť vznik platiteľa poistného. Toto upravuje § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Zároveň môžete požiadať aj o registráciu pre daň z príjmov. Opäť ďalšie ušetrenie času. Týmto si splníte zas druhú ohlasovaciu povinnosť pri založení živnosti. Viac sa dočítate v § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

3, Ak zakladáte remeselnú alebo viazanú živnosť, nezabudnite uviesť vo formulári meno zodpovedného zástupcu.

4, A to je všetko.  Formulár odovzdáte na Jednotnom kontaktnom mieste. Nuž a podľa počtu živností uhradíte správny poplatok. Za každú voľnú živnosť je to 5 € a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 15 €. Tiež je dobré vedieť, že niektoré takéto Jednotné kontaktné miesta sú vybavené automatom na predaj e-kolkov. Platiť môžete kartou alebo v hotovosti. 

5, Teraz si už len počkáte na doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení poštou na vašu adresu.

Elektronické vybavenie živnosti.

1, Je dôležité mať občiansky preukaz s elektronickým čipom eID. Občiansky preukaz musí mať aktivovaný certifikát na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Okrem toho potrebujete na elektronickú komunikáciu čítačku kariet, aplikáciu eID klient a balík aplikácií D.Suite/eIDAS.

  1. Pred otvorením žiadosti odporúčame mať pripravené všetky nevyhnutné dokumenty, ktoré sa k žiadosti prikladajú.

Fyzické osoby:

  • prikladajú doklad o odbornej spôsobilosti pri remeselných a viazaných živnostiach.
  • ak ustanovuje zodpovedného zástupcu, prikladá sa jeho súhlas s touto funkciou, splnomocnenie zodpovedného zástupcu.
  • súhlas s užívaním nehnuteľnosti, ak je miesto podnikania iné ako miesto bydliska.

Právnické osoby ešte navyše k dokumentom fyzickej osoby, prikladajú doklad o založení právnickej osoby.

3, Ešte dôležitá informácia. V prípade ak FO či PO nie je občanom SR, potrebuje navyše priložiť k žiadosti aj výpis z registra trestov. 

4, Viac informácií vám je dispozícií na webe www.slovensko.sk, v časti Registrácia živnosti a Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto .

Následne treba vyplniť údaje, ktoré od vás formulár bude vyžadovať. Pripravte si všetky potrebné dokumenty. Nezabudnite na to, že všetky musia byť podpísané elektronicky. 

5, Teraz stačí si už len vybrať formu doručenia živnostenského oprávnenia, priložiť elektronický podpis a odošlite. 

6, Skontrolujte si svoju mailovú poštu, kde by vám mali prísť platobné údaje k zaplateniu správneho poplatku. Dobrou správou je, že ohlásenie voľnej živnosti je zadarmo a za ohlásenie každej remeselnej či viazanej živnosti uhradíte 7,5Eur. 

7, Po uhradení poplatku dostanete správu o prijatí žiadosti a jej číslo. V ďalej správe už môžete očakávať elektronické osvedčenie o živnostenskom oprávnení a čoskoro vám príde aj poštou na adresu.

Ako založiť živnosť – zhrnutie

Založiť živnosť si môžete 2 spôsobmi: osobne alebo elektronicky.

Založiť živnosť osobne

1. Ohlásenie živnosti sa začína návštevou odboru živnostenského podnikania okresného úradu, inak povedané jednotného kontaktného miesta (JKM). Ak zakladáte živnosť ako fyzická osoba, musíte navštíviť JKM, ktoré prislúcha k miestu vášho bydliska. Právnické osoby vyhľadajú JKM podľa sídla spoločnosti.

2. Fyzická osoba musí navštíviť JKM osobne sama. Za právnickú osobu koná jej štatutárny orgán, ktorý potrebuje na založenie živnosti splnomocnenie.

3. Vyplníte príslušný formulár pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu. Okrem identifikačných údajov uvádzate vo formulári aj zdravotnú poisťovňu, čím si splníte povinnosť oznámiť vznik platiteľa poistného podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a môžete požiadať aj o registráciu pre daň z príjmov, čím splníte druhú ohlasovaciu povinnosť pri založení živnosti podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

4. Ak zakladáte remeselnú alebo viazanú živnosť, nezabudnite uviesť vo formulári meno zodpovedného zástupcu.

5. Formulár odovzdáte JKM a podľa počtu živností uhradíte správny poplatok. Za každú voľnú živnosť je to 5 a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 15 . Niektoré JKM sú vybavené automatom na predaj e-kolkov, niektoré umožňujú platbu kartou alebo v hotovosti.

6. Počkáte si na doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení poštou na vašu adresu.

Založiť živnosť elektronicky

1. Aby ste mohli živnosť ohlásiť elektronicky, potrebujete mať občiansky preukaz s s elektronickým čipom eID. Občiansky preukaz musí mať aktivovaný certifikát na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Okrem toho potrebujete na elektronickú komunikáciu čítačku kariet, aplikáciu eID klient a balík aplikácií D.Suite/eIDAS.

2. Pred otvorením žiadosti odporúčame mať pripravené všetky nevyhnutné dokumenty, ktoré sa k žiadosti prikladajú.

  • Fyzické osoby prikladajú doklad o odbornej spôsobilosti pri remeselných a viazaných živnostiach, ak ustanovuje zodpovedného zástupcu, prikladá sa jeho súhlas s touto funkciou, splnomocnenie zodpovedného zástupcu a súhlas s užívaním nehnuteľnosti, ak je miesto podnikania iné ako miesto bydliska.
  • Právnické osoby ešte navyše k dokumentom fyzickej osoby prikladajú doklad o založení právnickej osoby.
  • Ak FO alebo PO nie je občan SR, priloží k žiadosti aj výpis z registra trestov.

3. Otvoríte si webstránku www.slovensko.sk. Registrácia živnosti sa nachádza v časti PODNIKATEĽ – ZAČATIE PODNIKANIA. Ďalej vyberiete Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto a otvorí sa vám nové okno, kde môžete prejsť do služby.

4. Vyberiete si svoj okresný úrad a formulár pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu.

5. Vyplňte formulár a priložte k nemu všetky potrebné dokumenty, ktoré musia byť podpísané elektronickým podpisom.

6. Zvoľte si formu doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, odošlite formulár a na záver ho ešte podpíšte elektronickým podpisom.

7. Do mailovej schránky dostanete platobné údaje na zaplatenie správneho poplatku. Ohlásenie voľnej živnosti je zadarmo. Za ohlásenie každej remeselnej alebo viazanej živnosti zaplatíte 7,50 €.

8. Po uhradení poplatku dostanete správu o prijatí žiadosti a jej číslo. V ďalej správe už môžete očakávať elektronické osvedčenie o živnostenskom oprávnení a čoskoro vám príde aj poštou na adresu.